نگـران فراموش کردن بستن درب نباشید چون در صورت لـزوم، قفل دیجیتال چند ثانیه بعد از بسته شدن، به صورت خودکار قفل می شود (قفل اتوماتیک).
– کلیدهای لمسی و کارت*هـای این قفـل*هـای الکترونیکی بسیار سبک و کـوچک هستند و وجـود آنها مانند دسته کلیدهای حجیم و سنگیـن نمی باشد (برخی از کارت های این محصول را می توانید به صورت بر چسب بر روی تلفن همراه خود نصب نمایید تا مشکلی در حمل و نقل و یا گم کردن آن نداشته باشید).
– شما می*توانید از کارت متروی خود نیز برای این قفل*های دیجیتال به عنوان کارت ورود به منزل یا دفتر خود استفاده نمایید.
– از دیگر مزایای قفل کارتی راحتی و زیبایی و مقاومت مثال زدنی آن می باشد .
– ریـــمــوت کــنتـرل ایـن قـفـل دیجیتال اخـتـیـاری اســت و مـی*تـوانـیـد آن را بـه دسـتـگـاهـتـان اضـافـه کـنــیـد و از راه دور آن را کنترل نمود.
– باتری*های دستگاه با استفاده متوسط ۱۰ مرتبه در روز، حداقل به مدت ۱ سال برای شما کار می*کند (بـــدون ریموت ۴ بــاتـری و بــا ریــمــوت ۸ باتـری نیـاز است).
– در صورت ضعیف شدن باتری*ها، قفل هتلی به شما هشدار می*دهد .
– اگر به هشدار توجه نکردید و یا در مسافرت بودید و شارژ باتری ها تمام شده بود، شما می توانید توسط کلید مکانیکی که توصیه می شود، در خارج از منزل نگهداری شود، به راحتی درب را باز کنید (مانند قفل های معمولی).
– اگر شارژ باتری دستگاه تمام شده بود و کلید مکانیکی هم در دسترس نبود می*توانید توسط یک باتری کتابی، برق لازم را فراهم و با رمز، قفل اثر انگشت ، کلید لمسی و یا با کارت وارد شوید.
– اگر به دستگاه ضربه بخورد آژیر آن به صدا در می*آید و سیستم ورود آن به مدت یک دقیقه از کار می*افتد.
– اگر درب باز بماند قفل دیجیتال سه مرتبه هشدار می*دهد که یکی از اساسی ترین مزایای قفل دیجیتال می باشد.
– این قفل الکترونیکی قابلیت نصب بر روی درب*های راست باز شو و چپ باز شو را دارد.
– قفل دارای سنسور اعــلام حـریق می*بـاشد (بـالای ۵۵ درجه سانتی گراد).
– قفل دارای سیـستـم ضـد سـرقــت و قــفـل دوبـل و نـیـز قـفـل کـودک می*باشد.