در خصوص اجرای بتن رنگی ,باید از سیمان و پودر های رنگی مخصوص و مختلف استفاده کرد که آنهم به طور همزمان با بتن ریزی اجرا می گردد وتحت عنوان کفپوش و پوشش نهایی اجرا می شود.
با اجرای کفپوش بتن رنگی , سطحی صاف و کاملا یک دست حاصل می شود که می تواند خاصیت ضد سایش و ضد باکتری هم داشته باشد . اجرای بتن رنگی به لحاظ فیزیکی و مکانیکی از مقاومت بالایی برخوردار است.
بتن رنگی باعث بیشتر شدن عمر بتن می شود که این خود یکی از ویژگی های اجرای بتن رنگی است.
نحوه اجرای بتن رنگی به دو روش پاششی و ماله پروانه ای است.
مقدار پودر رنگی مورد استفاده در اجرای بتن رنگی به ضخامت 1 سانتی متر , در هر متر مربع حدودا 5 کیلو گرم می باشد.
کفسازی بتن رنگی باعث زیباتر شدن کفپوش و محیط می شود .
بدلیل اینکه کف سالن ها , پارکینگ ها و سوله ها دائماً در معرض عوامل مخرب قرار دارند لذا اصلح است که در آنها از کفپوش های بتن رنگی استفاده گردد زیرا کفپوش بتن رنگی در برابر انواع فشار های حاصل از حرکت وسایل نقلیه و قفسه های انبارها, مقاومت بالایی از خود نشان می دهد.