تعریف آهنگسازی
آهنگسازی در واقع عمل درک یک قطعه موسیقی ، دانلود آهنگ ، هنر خلق آن و ساخت نهایی آن است. یک قطعه*ی موسیقی در فرم متداول از طریق نت*نویسی یا یک رویداد صوتی منفرد بوجود می*آید. ساختهٔ...